ПОЉА БР. Đorđe Sudarski Red: PAUK
година

Ликовни лајтмотив