ПОЉА БР. Miroslav Dudok: SVETLOSNI UDAR
година

Ликовни лајтмотив