ПОЉА БР. Denis Poniž (Dimitrij Rupel: „Porodična veza“)
година

Ликовни лајтмотив