ПОЉА БР. Radovan Beli Marković: BESNILO
година

Ликовни лајтмотив