ПОЉА БР. Jan Labat: RAZGLEDNICE IZ ITALIJE
година

Ликовни лајтмотив