ПОЉА БР. Nortrop Fraj: MITOS ZIME: IRONIJA I SATIRA
година

Ликовни лајтмотив