ПОЉА БР. Friedrih Tomberg: MIMEZIS PRAKSE I APSTRAKTNA UMETNOST
година

Ликовни лајтмотив