ПОЉА БР. Branko Čegec: DOMOVINA; Đura Papharhaji: DVE PESME
година

Ликовни лајтмотив