ПОЉА БР. Antal Bognar: MRTVA PRIRODA IZ PEDESETIH GODINA
година

Ликовни лајтмотив