ПОЉА БР. Jožef Pap: MOJA PESMA JE TUŽBALICA
година

Ликовни лајтмотив