ПОЉА БР. Vladimir Kopicl: POEZIJA NAJMLAĐE GENERACIJE
година

Ликовни лајтмотив