ПОЉА БР. Jovan Kubinjec (Herbert Markuze: KONTRAREVOLUCIJA I REVOLT)
година

Ликовни лајтмотив