ПОЉА БР. Milan Bunjevac: SEMIOTIČKO PISMO
година

Ликовни лајтмотив