ПОЉА БР. Đerđ Špiro: JEDNOMINUTNE NOVELE
година

Ликовни лајтмотив