ПОЉА БР. Rale Nišavić: TREBA LI REĆI; Zoran Lekić: TRIM STAZA; Lučijan Turika: SEDEO JE U PRVOJ KLUPI; Ileana Ursu: DVE PESME; Bojan Jovanović: ČETIRI HAIKUA
година

Ликовни лајтмотив