ПОЉА БР. Milorad Stojević (Ivica Župan: GUJA U NJEDRIMA)
година

Ликовни лајтмотив