ПОЉА БР. Ivan Zamoda: TRI PESME
година

Ликовни лајтмотив