ПОЉА БР. Vladimir Kopicl: PODUPRTE PESME (III)
година

Ликовни лајтмотив