ПОЉА БР. Tine Hribar: PRINCIP TEHNOPOETIČNOSTI
година

Ликовни лајтмотив