ПОЉА БР. Blaže Koneski: JEZERO
година

Ликовни лајтмотив