ПОЉА БР. Denis Poniž (Svetlana Makarovič: SUSED JE GORA)
година

Ликовни лајтмотив