ПОЉА БР. Nebojša Vasović (Milko Valent: LEPTIRI ARHETIPA)
година

Ликовни лајтмотив