ПОЉА БР. E. R. Dods: UZROK SNA I UZROK KULTURE
година

Ликовни лајтмотив