ПОЉА БР. Dušan M. Knežević: IN MEMORIAM
година

Ликовни лајтмотив