ПОЉА БР. Milenko Misailović: KRLEŽINA DRAMATURGIJA – DIJALEKTIČKO SUOČAVANJE SA STVARNOŠĆU
година

Ликовни лајтмотив