ПОЉА БР. Rejmond Karver: SUSEDI
година

Ликовни лајтмотив