ПОЉА БР. Dragan Bulatović: STRUKTURALNI OKVIR ZA INTERPRETACIJU SUPREMATIZMA KAZIMIRA MALJEVIČA
година

Ликовни лајтмотив