ПОЉА БР. Robert Spaemann: UTOPIJA SLOBODE OD VLASTI
година

Ликовни лајтмотив