ПОЉА БР. Dž. S. Kirk: MITOVI KAO PROIZVODI PSIHE
година

Ликовни лајтмотив