ПОЉА БР. David Albahari: ODGOVOR
година

Ликовни лајтмотив