ПОЉА БР. Adolf Hildebrand: PROSTOR, FORMA I BOJA
година

Ликовни лајтмотив