ПОЉА БР. Martin Hajdeger: OPUŠTENOST
година

Ликовни лајтмотив