ПОЉА БР. Jovica Aćin ZAPIS O PARATAKSI
година

Ликовни лајтмотив