ПОЉА БР. Herman Hese: SLED SNA
година

Ликовни лајтмотив