ПОЉА БР. Ivan Focht: ESTETIKA I MODERNA UMJETNOST
година

Ликовни лајтмотив