ПОЉА БР. Achille Bonito Oliva: AVANGARDA TRANSAVANGARDA
година

Ликовни лајтмотив