ПОЉА БР. Ješa Denegri: POSLE 80-TE (jedan pogled na nova umetnička zbivanja u Jugoslaviji)
година

Ликовни лајтмотив