ПОЉА БР. O IZBORU (iz Uredništva)
година

Ликовни лајтмотив