ПОЉА БР. Đorđe Kuburić: ON I JA; Jelena Lengold: APOGEJ
година

Ликовни лајтмотив