ПОЉА БР. Jovo Marić: UMIVANJE
година

Ликовни лајтмотив