ПОЉА БР. Milan Damnjanović: MARKSIZAM, ESTETIKA, UMETNOST
година

Ликовни лајтмотив