ПОЉА БР. Gabriel Josipovici: KAVEZ ZA PTICE
година

Ликовни лајтмотив