ПОЉА БР. Miroslav Jozić: IZA PODNEVA
година

Ликовни лајтмотив