ПОЉА БР. Branko Čegec: IZA ZIDA
година

Ликовни лајтмотив