ПОЉА БР. Ivan Slamnig: EL ALAMEIN
година

Ликовни лајтмотив