ПОЉА БР. Ješa Denegri (Guido Ballo: IZVORI APSTRAKCIJE 1885-1919)
година

Ликовни лајтмотив