ПОЉА БР. Momir Vojvodić: DVE PESME
година

Ликовни лајтмотив