ПОЉА БР. František Miko: TEKST I REČENICA
година

Ликовни лајтмотив