ПОЉА БР. Zlatko Kramarić (Borislav Pekić: BESNILO)
година

Ликовни лајтмотив