ПОЉА БР. Vincenzo Pardini: ZLATNI SOKO
година

Ликовни лајтмотив